mulkiyet-hukuku

Kamulaştırmasız El Atma Nedir?

Kamulaştırmasız el atma, mülkiyet hakkının korunması ve hukuki süreçlerin takibi konusundaki en önemli meseledir. Kamulaştırmasız el atma, bir mülk sahibinin rızası olmadan veya yasal bir sürece tabi olmaksızın mülkünün devlet veya başka bir yetkili kurum tarafından fiilen kullanılması veya kısıtlanması anlamına gelmektedir. Bu durum, mülkiyet hakkının ihlal edilmesi anlamına geldiği için bireylerin hukuki haklarını koruma yoluna gitmesinin de önü açılmaktadır. Kamulaştırmasız el atma iki alt başlıkta incelenmelidir. Bunlar fiili el atma ve hukuki el atmadır.

Fiili El Atma

Fiili el atma, mülk sahibinin rızası olmadan mülke fiziksel olarak el konulması anlamına gelmektedir. Bu durumda, mülk sahibi mülk üzerindeki söz hakkını kaybeder. Fiili el atmaya örnek olarak mülk sahibinin taşınmazının yetkilendirilmiş bir kurum, kamu kurumu veya devlet tarafından yol ve kaldırım olarak kullanılması örnek verilebilir. Fiili el atmanın, hukuki süreçlerden bağımsız olarak gerçekleşmesi, mülk sahiplerinin haklarını korumak için acil adımlar atmalarını gerektirebilir.  Fiili el atma genellikle mülk sahibine tazminat ödenmesiyle sonuçlanmaktadır.

Hukuki El Atma

Hukuki el atma, mülk sahibinin rızası olmadan yasal süreçlerle mülküne el konulması anlamına gelmektedir. Bu durumda, yetkilendirilmiş bir kurum veya devlet, belirli yasal prosedürleri takip ederek mülk sahibinin mülküne el koymaktadır. Hukuki el atma genellikle kamulaştırma süreciyle ilgilidir ve mülk sahibine tazminat ödenmesiyle sonuçlanmaktadır.

Kamulaştırmasız El Atma Davası Hangi Hallerde Açılır?

Kamulaştırmasız el atma davası, idarenin özel mülkiyete konu taşınmaza fiili veya hukuki olarak el koymasından sonra açılabilir. Davanın amacı, idarenin haksız eylemine karşı mülkiyet hakkının korunması ve zararların tazmin edilmesidir. Davanın açılabilmesi için aranan şartlar şunlardır:

  • Davacının taşınmaz üzerinde mülkiyet hakkına veya mülkiyet hakkıyla bağlantılı bir hakka sahip olması,
  • Davalı idarenin taşınmaza fiili veya hukuki olarak el koyması,
  • Davalı idarenin taşınmaz için kamulaştırma bedeli ödememesi,
  • Davacının taşınmaz üzerindeki tasarruf hakkının kısıtlanması veya ortadan kalkması,
  • Davacının zarara uğraması.

kamulaştırmasız el atma nedir

Kamulaştırmasız El Atma Davası Nasıl Açılır?

Kamulaştırmasız el atma davası açmak isteyen bir mülk sahibi, davayı açmak için bazı adımları izlemelidir, bunlar:

  • Bir avukatla iletişime geçmek: Bu davalar çoğunlukla karmaşık davalardır. Dolayısıyla bir hukuk profesyonelinin rehberliği önemlidir.
  • Kanıtların toplanması: Mülk sahibi, el atmanın gerçekleştiğini kanıtlayacak her türlü belgeyi Mahkemeye kanıt olarak sunabilir.
  • Başvuru ve dilekçe hazırlığı: Avukatın yardımıyla, mülk sahibi mahkemeye başvuruda bulunmalı ve kamulaştırmasız el atma davası için gerekli dilekçeyi hazırlamalıdır.

Kamulaştırmasız El Atma Davası Ne Kadar Sürer?

Kamulaştırmasız el atma davasının süresi, somut olayın özelliklerine, davanın karmaşıklığına, delillerin toplanmasına ve mahkemenin iş yüküne göre değişmektedir. Ortalama bir kamulaştırmasız el atma davası 2 yıl içerisinde sonuçlanmaktadır. Bu süre daha kısa veya daha uzun sürebilmektedir. Dava sonucunda mahkeme, idarenin eylemini iptal edebilir, davacının zararını tazmin etmesine hükmedebilir. Mahkeme kararına karşı istinaf veya temyiz yoluyla itiraz ise mümkündür.

Genel hatlarıyla kamulaştırmasız el atma davası hakkında en çok merak edilen konulardan bahsettik. Hukuki konularda her ne kadar konuyu aydınlatmak üzere bilgi sunuyor olsak da böyle bir davada güvenilir bir avukatla çalışmak son derece önemlidir. Çünkü bir profesyonelle çalıştığınızda tüm süreç hakkında donanımlı bir yol izleneceği için sonucun istediğiniz gibi olması daha muhtemeldir.

Davanızla alakalı aklınıza takılan bir nokta olursa çekinmeden bizi ziyaret edebilirsiniz. Adresimiz için bu bağlantıyı kullanın!