Category : Mülkiyet Hukuku

mulkiyet-hukuku — Eylül 13, 2023

İzale-i Şuyu Nedir? Ortaklığın Giderilmesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İzale-i şuyu veya ortaklığın giderilmesi davası, paylı veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz malda ortaklar arasındaki birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip her ortak için ferdi mülkiyet hakkının doğmasını...

mulkiyet-hukuku — Ağustos 31, 2023

1 Eylül 2023 Tarihinden İtibaren Kira Uyuşmazlıklarında Zorunlu Arabuluculuk

1 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak kira uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk düzenlemesi hakkında kısa ve bilgilendirici bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. 5 Nisan 2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 7445...

mulkiyet-hukuku — Ağustos 28, 2023

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası (Gereksinim Sebebiyle Tahliye)

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda (TBK) ihtiyaç nedeniyle tahliye davası iki şekilde açılmaktadır. Birincisi, TBK’nın 350 md. düzenlenen kiraya verenin kendisinin veya bazı yakınlarının konut veya işyeri ihtiyacı nedeniyle...

mulkiyet-hukuku — Ağustos 11, 2023

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davası

Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca, tapuya kayıtlı taşınmazlar için kamulaştırma, uzlaşma yoluyla gerçekleştirilemezse idare, malik karşısında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açabilmektedir. Bu dava, kamulaştırılan taşınmazın malikine ödenecek...

mulkiyet-hukuku — Ağustos 4, 2023

Kira Tespit Davası Nedir ve Nasıl Açılır?

Kira tespit davası, mülk sahibi veya kiracı tarafından açılabilen bir dava türüdür. Bu dava, kiracının ödediği kiranın tespiti ve artışı için açılır. Kira sözleşmelerinde, taraflar kira bedelini serbestçe belirleyebilirler....

mulkiyet-hukuku — Haziran 25, 2023

Kamulaştırmasız El Atma Nedir?

Kamulaştırmasız el atma, mülkiyet hakkının korunması ve hukuki süreçlerin takibi konusundaki en önemli meseledir. Kamulaştırmasız el atma, bir mülk sahibinin rızası olmadan veya yasal bir sürece tabi olmaksızın mülkünün...