kisisel-verilerin-korunmasi-hukuku

Kira Uyarlama Davası Nedir? Bilmeniz Gerekenler

Kira uyarlama davası şartların değişmesi durumunda açılabilen bir dava türüdür. Değişen bu koşullar öngörülemeyen olağanüstü durumlara göre oluşmalıdır. Kira sözleşmeleri devamlılık arz eden ve her iki tarafa hak ve borçlar yükleyen bir sözleşme türüdür. Kira ilişkisi sürerken ortaya çıkacak ve tarafların edinimleri arasındaki dengeyi biri aleyhinde değiştirecek olağanüstü ve öngörülemeyen durumların halinde uyarlama davası açılabilir. Uyarlama davasına olağanüstü durumun ortaya çıkması, durumun davacıdan kaynaklanmaması, yeni koşullarda sözleşmenin devam etme zorluğu, borcun koşulsuz olarak yerine getirilmemesi gibi durumlarda gidilebilir.  Bu dava ileriye dönük etkisi olan bir dava türüdür. Avukat Mert Kanalıcı bilgi notlarında bu hafta, bu konuda bilmeniz gerekenlerden bahsediyoruz.

Kira Uyarlama Davası Şartları

Kira uyarlama davasını açabilmek şu şartların oluşması gerekir:

 • Tarafların öngöremediği veya öngörülmesi mümkün olmayan olağanüstü durumların ortaya çıkması,
 • Olağanüstü durumun borçludan kaynaklanmamış olması,
 • Olağanüstü durumun ortaya çıkması sebebi ile ifanın talebinin dürüstlük kuralına aykırı olacak nispette borçlu aleyhine değişmesi.
 • 1 yılı doldurmamış kısa süreli sözleşmelerde bu dava açılamamaktadır,
 • Kiraya veren ya da kiracı bu davayı açabilmektedir.

Öngörülemeyen Durumlar

Öngörülemeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü durumlar, hayatın akışındaki beklenmeyen haller anlamına gelir. Bunlara örnek olarak:

 • Döviz kurlarında artış,
 • Pandemi,
 • Savaş durumu,
 • Devalüasyon,
 • Ekonomik krizler,
 • Alt yapı ve üst yapıda oluşan büyük değişiklikler gibi durumlar gösterilebilir.

kira uyarlama davası nedir av mert kanalici

Kira Uyarlama Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Uyarlama davasında görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi yetkili mahkeme ise taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.

Kira Uyarlama Davasının Süresi ve Sonucu

Kira uyarlama davası öngörülemeyen olağanüstü durumların meydana gelmesi ve edim dengesinin bozulmasından hemen sonra açılabilir. Dava açıldıktan sonra karar kesinleşinceye dek davacı taraf borcunu ifa etmekle yükümlüdür. Karar kesinleştikten sonra kira uyarlama davası ileriye dönük bir dava türü olduğundan karar dava açılış tarihinden itibaren hüküm doğurur. Kesinleşen karar ile uyarlanan kira bedeli ile davanın açılış tarihinden itibaren oluşan fark sonraki kira bedellerinden mahsup edilir.

Avukat Mert Kanalıcı bilgi notlarında Kira Hukuku hakkında daha fazla içerik bulabileceğinizi biliyor muydunuz? Hemen göz atın. Ayrıca Instagram üzerinden bizi takip edebilirsiniz!