borclar-hukuku

Araç Değer Kaybı Nedir ve Nasıl Tahsil Edilir?

Araç değer kaybı, trafik kazasında hasar gören aracın kazadan sonra ne kadar iyi bir şekilde tamir edilmiş olursa olsun, ekonomik değerinde meydana gelen düşüştür. Bu düşüş, aracın ikinci el piyasasındaki satış fiyatında gerçekleşmektedir.

Araç Değer Kaybını Talep Etme Şartları

Araç değer kaybını talep edebilmenin bazı şartları vardır:

 • Aracın kazada hasar görmesi,
 • Hasar gören parçaların daha önceden hasar görmemiş olması,
 • Kazada %100 kusurlu olunmaması,
 • Kazanın son 2 yıl içerisinde meydana gelmiş olması.

Araç Değer Kaybı Kimden Talep Edilir?

Araç değer kaybını, kazada kusurlu olan tarafın sigorta şirketinden talep etmek mümkündür. Ancak, son yıllarda sigorta şirketleri araç değer kaybını sigorta poliçesi kapsamı dışında tutmaya başlamıştır. Bu durumda, araç değer kaybının tazmini için yasal yollara başvurulması gerekmektedir.

Araç Değer Kaybını Nasıl Talep Ederim?

Araç değer kaybını talep etmek için öncelikle sigorta şirketine yazılı başvuruda bulunulması gerekmektedir. Başvuruda, kaza tespit tutanağı, servis raporu, ekspertizden alınan belge, sigorta poliçesi, araç kiralanmış veya ticari kaybı varsa fatura ve belgeler, tanık gösterilecek kişilerin listesi, kaza sonrası araca dair bilgi, belge ve fotoğraflar sunulmalıdır.

Sigorta şirketi, başvuruyu 15 gün içinde yanıtlamak zorundadır. Şirket, başvuruyu reddederse veya 15 gün içinde yanıtlamazsa, araç değer kaybı tazminatı talebiyle dava açılabilir.

Araç Değer Kaybını Tahsil Etmek İçin Dava Nasıl Açılır?

Araç değer kaybı tazminatı talebiyle dava açmak için, asliye ticaret mahkemesine veya sigorta tahkim komisyonuna başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuruda, kaza tarihi, kaza sırasındaki kusur durumu, araçta meydana gelen hasarlar, araç değer kaybının miktarı gibi hususlar mahkemeye veya sigorta tahkim komisyonuna sunulmalıdır.

Mahkeme veya sigorta tahkim komisyonu, tarafların iddialarını ve delillerini inceleyerek karar verecektir. Mahkeme, araç değer kaybının miktarını belirlerken, aracın marka, model, hasar gören parçalar, araç kilometresi, aracın piyasa değeri gibi hususları dikkate alacaktır.

araç değer kaybı nedir

Araç Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır?

Araçtaki değer kaybı, çeşitli faktörlere dayalı olarak hesaplanmaktadır. Bu faktörler şunları içerir:

 • Toplam Hasar Bedeli: Araçtaki toplam hasar bedeli değer kaybının hesaplanmasında önemli bir faktördür. Hasarın boyutu, ne kadar onarıldığı ve bu onarımların maliyeti dikkate alınır.
 • Eski Hasar Kayıtları: Araç daha önceki kazalar nedeniyle hasar gördüyse, bu eski hasar kayıtları da değer kaybı hesaplamasına dahil edilir.
 • Parça Değişiklikleri ve Tamirler: Hangi parçaların değiştirildiği veya tamir edildiği, hangi kalitede yedek parçaların kullanıldığı göz önüne alınır.
 • Araç Marka ve Modeli: Araç markası ve modeli, değer kaybının hesaplanmasında etkili olan bir diğer önemli faktördür.
 • Üretim Yılı: Aracın ne kadar eski veya yeni olduğu da değer kaybını etkileyen bir faktördür. Yeni bir araç, değer kaybı açısından genellikle daha avantajlıdır.
 • Kilometre Sayısı: Araçtaki kilometre sayısı, değer kaybının hesaplanmasında göz önüne alınır. Daha yüksek kilometreli araçlar genellikle daha fazla değer kaybına uğrayabilir.
 • Trafikten Çıkış Tarihi: Araç ne kadar süre trafikte kullanıldıysa, bu da değer kaybını etkileyen bir faktördür.
 • Pazar Değeri: Araç, benzer özelliklere sahip diğer araçlarla karşılaştırıldığında ne kadar değerli olduğu da hesaplamada etkilidir.

Araç Değer Kaybından Doğan Tazminat Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Araç değer kaybından kaynaklanan tazminat davaları, genellikle Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde görülür. Ancak, sigorta şirketine karşı dava açılacaksa Asliye Ticaret Mahkemeleri yetkilidir. Mahkeme seçiminde, davanın türü ve davalılar göz önünde bulundurulmalıdır. Bu uyuşmazlıklar için Mahkemeye başvurmak yerine Sigorta Tahkim Komisyonu da başvurulabilir.

Araç Değer Kaybının Tazmini Davalarında Zamanaşımı Süresi Nedir?

Araç değer kaybının tazmini için açılacak davalar, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde ve en geç kaza tarihinden itibaren 10 yıl içinde açılmalıdır. Bu süreler içinde dava açılmazsa, dava zamanaşımına uğrar.

Araç değer kaybı davası ile ilgili daha fazla bilgi veya hukuki yardım talepleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Her ne kadar araç değer kaybına dair durumlar yukarıda anlatılmışsa da her dava için farklı durumlar söz konusu olabilmektedir.

Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru Rehberi

Instagram üzerinden Kanalıcı Hukuk’u takip etmek, bilgi notlarındaki güncel paylaşımlardan haberdar olmanızı sağlayacaktır!

Avukat Mert Kanalıcı