Category : Borçlar Hukuku

borclar-hukuku — Nisan 5, 2024

Taşınmazların İcra Yolu ile Satışı

İcra hukukunda alacaklının taşınmazın satışını talep etmek için süresi; söz konusu taşınmazın haczinden itibaren 1 yıldır. İİK m.123 de Taşınmazların satış talebinden itibaren üç ay içinde icra dairesi tarafından...

borclar-hukuku — Ekim 16, 2023

Araç Değer Kaybı Nedir ve Nasıl Tahsil Edilir?

Araç değer kaybı, trafik kazasında hasar gören aracın kazadan sonra ne kadar iyi bir şekilde tamir edilmiş olursa olsun, ekonomik değerinde meydana gelen düşüştür. Bu düşüş, aracın ikinci el...