Category : Uncategorized

uncategorized — Eylül 23, 2023

Boşanma Davasında Nafaka

Boşanma davasında nafaka, dava sonucunda taraflardan birinin diğerine ödemekle yükümlü olduğu aylıktır. Nafakanın amacı, boşanma sonrası taraflardan birinin geçimini sağlamak ve boşanma sonucunda oluşacak olası mağduriyeti gidermektir. Nafaka Çeşitleri...