Category : İmar Hukuk

imar-hukuk — Temmuz 7, 2023

İmar Kanunu Madde 18 Uygulaması ve İptal Davası

3194 Sayılı İmar Kanunu Madde 18, Türkiye’deki yapılaşma ve inşaat faaliyetlerini düzenleyen önemli bir hükmü temsil etmektedir. Bu madde, mevcut yapıların imar planlarına uygun olmaması durumunda, yapı sahiplerine uyum...

imar-hukuk — Mart 14, 2022

İmar Planı ile Kısıtlanan Taşınmazlarda Ödenecek Emlak Vergisi

İmar Planı ile Kısıtlanan Taşınmazlarda Ödenecek Emlak Vergisi Oranı ve Fazla Ödenen Emlak Vergisinin İadesi 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 12. maddesinde; Türkiye sınırları içerisinde bulunan arazi ve arsaların...