Category : Gayrimenkul Hukuku

gayrimenkul-hukuku — Eylül 19, 2023

Önalım Hakkı Nedir?

Önalım hakkı, diğer bir deyişle şufa hakkı, paylı mülkiyet durumlarında kullanılan bir haktır. Bu hak, herhangi bir paydaşın sahip olduğu payı üçüncü kişilere satması durumunda, diğer paydaşlara bu payı...

gayrimenkul-hukuku — Eylül 8, 2023

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, söz konusu taşınmazın gelecekte belirli koşullar altında taşınmazın devrini hedefleyen, iki tarafın da yükümlü olduğu bir sözleşmedir. Yani taraflar, taşınmazın satışı konusunda birbirlerine taahhüt vermektedir....

gayrimenkul-hukuku — Eylül 4, 2023

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi veya arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, bir gayrimenkul sahibinin belirli bir arsa payını herhangi bir müteahhide devrettiği ve karşılığında müteahhidin bu arsa üzerine inşa ettiği...